1. Autorzy
  2. Cale Dietrich

Cale Dietrich

Autor pochodzący z Brisbane w Australii. Jest jest wielbicielem gatunku YA, a od dziecka także zapalonym graczem komputerowym. Fan muzyki tragic pop punk. Zadebiutował powieścią „The Love Interest”, która w 2018 roku została wyróżniona wpisaniem na Rainbow List Selection. Jest też autorem „The Friend Scheme”.